Ú s t a v   d ě j i n   u m ě n í    Akademie věd České republiky, v. v. i.     
"Moudrostí a poučením pohrdají pošetilci" (Přísloví 1,7), freska Siarda Noseckého, Strahovská knihovna  aktuality  l   přednášky C H A  l   knihovna  l  dokumentace  l  fototéka  l   kontakt 
Akademie věd ČR 

úvodní strana
o ústavu
pracovníci
vědecká činnost
elektronické dokumenty
bibliografie
Institut Kondakova
Studia Rudolphina
skupina BCPCE
Resurrected Treasure
časopis Umění
časopis Estetika
vydavatelství Artefactum
fotogalerie
odkazy
UHSIII. sjezd historiků umění Praha, 24. - 25. 9. 2009
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., provádí výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována soupisům uměleckých památek v českých zemích, zejména uměleckohistorické topografii Prahy a moravsko- slezského regionu; připravuje speciální korpusy, např. středověkých nástěnných maleb a iluminovaných rukopisů. Publikovány byly mnohasvazkové Dějiny českého výtvarného umění (11 sv. 1984–2007) a encyklopedické práce. Pro tyto projekty ústav zajišťuje také potřebné dokumentační zázemí. více informací zde...
Praha, 17. 7. 2009

Fórum Ústavu dějin umění Akademie věd ČR
k financování vědy a výzkumu v ČR


Dovolujeme si návštěvníky webových stránek ÚDU AV ČR, v. v. i. touto formou upozornit na nedávné závažné rozhodnutí Vlády České republiky, jímž má být v příštích tří letech razantním způsobem zkrácen rozpočet Akademie věd České republiky. Chtěli bychom vyjádřit svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím, opírajícím se o  hodnocení výsledků vědy, vypracované Radou pro výzkum, vývoj a inovace, které považujeme za problematické a neobjektivní. Obáváme se, že toto rozhodnutí při svém naplnění povede k praktické likvidaci přední výzkumné instituce v zemi, a tím také k nenahraditelným ztrátám, které se dle našeho názoru nepříznivě dotknou celé české společnosti. Na této stránce budeme uvádět odkazy na aktivity Akademie věd ČR na obranu vědy v České republice a informovat Vás o postojích ÚDU AV ČR, v. v. i. Zároveň zde nabízíme odkazy na stránky, na kterých se můžete dočíst další informace o aktuálním vývoji situace.

Prohlášení Fóra Ústavu dějin umění AV ČR... 


Informace o Ústavu dějin umění AV ČR...

kontakt: forum@udu.cas.cz

Další dokumenty a zprávy ke k této problematice  zde >>>


Praha 21. 7. 2009

Happening

VRAŽDA ČESKÉ VĚDY

(MURDER OF CZECH SCIENCE)
Fórum Ústavu dějin umění AV ČR uspořádalo v úterý 21. 7. 2009 happening Vražda české vědy! Tato akce, které se zúčastnilo několik set lidí, byla spontánní reakcí proti postupu vlády ČR a Rady pro vývoj, výzkum a inovace vůči Akademii věd.

21. 7. 2009, happening Vražda české vědy!

Poledne 21. 7. 2009 před Ústavem dějin umění

Martin Krummholz, Fórum ÚDU AV ČR, v obležení novinářů, 21. 7. 2009Video z happeningu Vražda české vědy!


   AV ČR, věda, kultura a školství
   v diskusích na internetu:   Akademie v ohrožení...

   Akademie věd v médiích...

   Akademický bulletin...

   Fórum Věda žije!...

   Za Česko kulturní!...

   Pro vzdělanost...

   Inventura demokracie...

   Výzkum a vývoj v ČR...


   Blog Václava Hořejšího...

   Blog Pavla Janáčka...

   Blog Václava Pačesa...

   Blog Milana Elledera...

   Blog Jiřího Zlatušky...

   Blog Antonína Kostlána...

   Blog Petra Chlumského...

   Blogeři: Hrozí likvidace Akademie věd?...


   Facebook: "Věda žije!"...

   Facebook: "Pro kvalitní vědu v ČR!"...

   Facebook: "Peníze na vědu! Money for Czech science!"...

   Facebook: "Nechci nesmyslnou deformu financování
   vědy a výzkumu v ČR"!...

   Facebook: "Zachraňme Akademii věd!"...

   Google-Group: "Ohrožená věda"...

 


Císař Josef II. k Mozartovi: "Má to příliš not... tak jich pár škrtněte,
a bude to perfektní!" (z filmu Miloše Formana
Amadeus)

Bylo zbytečně velké a málo vynášelo...

n e p ř e h l é d n ě t e !
:: Hans von Aachen
:: středověk v pohybu
:: 9.-10. zasedání - sepulkrální památky (cfp)
:: předášky "Collegium historiae artium"

Praha – Staré Město, Jilská 1 / Husova 4

24. 5. 2010 v 16 h

Slavnostní otevření Akademického centra

V pondělí 24. května 2010 v 16.00 proběhne slavnostní otevření nového Akademického konferenčního centra
v areálu Jilská 1/ Husova 4, Praha 1, které je společným projektem Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.

Akademické konferenční centrum bylo vybudováno především pro konference, workshopy a semináře pracovníků Akademie věd. Jeho prostory budou také moci využívat vysokoškolští pracovníci i neakademické komerční subjekty.

Akademické konferenční centrum má celkovou kapacitu až 50 míst, je plně vybaveno špičkovou prezentační technologií a umožňuje i vedení videokonferencí. Součástí centra je venkovní atrium ve vnitrobloku, kde je také možnost připojení na internetovou síť.

Kontakt pro novináře: Michaela Vojtková, tel. 777 068 338, michaela.vojtkova@soc.cas.cz

Tisková zpráva...

Praha, 24. 4. 2010

Věda ve společnosti:
přežije česká věda volby 2010?

V sobotu 24. dubna 2010 se v pražském divadle Archa uskutečnilo setkání vědců a politiků. Setkání bylo věnováno budoucnosti české vědy po volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010. V často bouřlivé diskusi představili zástupci jednotlivých politických stran své představy o fungování a financování vědy a školství v České republice. Představy politiků byly v otevřené debatě konfrontovány s názory přítomných vědců.

videozáznam setkání zde...

fotografie zde...Praha, 22. 2. 2010

Vize pro českou vědu

Fórum Věda žije! uspořádalo v pondělí 22. 2. 2010 v divadle Archa veřejné slyšení kandidátů do vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Účastníci slyšení zde představili své vize a představy, s nimiž se ucházejí o přijetí do uvedeného poradního orgánu. Část kandidátů zveřejnění svých postojů a jejich veřejné obhájení předem odmítla.

Záznam veřejného slyšení naleznete na stránkách: www.primyprenos.cz

Fotogalerie zde 
Praha, 17. 11. 2009: Zakončení Dnů inventury


8. - 17. 11. 2009

Dny inventury

Proč Dny inventury? Dvacet let po revoluci je mnoho důvodů k velkému znepokojení. Pro všechny oblasti veřejného života, kterým se věnují iniciativy Inventura demokracie a Fórum věda žije! (veřejnoprávní média, legislativa, vzdělávání, věda, kultura, justice...), platí jedno a totéž: soukromé zájmy jednotlivců v nich vítězí nad zájmy společnými a veřejnými, aniž by jim veřejnost a média kladly významný odpor. V následujícím týdnu chtějí tyto iniciativy při debatách, happeninzích a demonstracích upozornit, že pokud veřejnost nebude tyto oblasti vnímat a hájit jako klíčový zájem této země, je přímo ohrožena naše budoucnost a svoboda.

Program        Inventura demokracie        Věda žije!


Praha, 13. 11. 2009

Dny inventury – výchovný koncert pro RVVI

Výchovný koncert v rámci Dnů inventury si vyslechlo před Strakovou akademií cca padesát milovníků umění z Fóra Věda žije! a z řad jejich příznivci, spíše než samotní členové RVVI, kterým byl původně určen. Dva tubisté se nicméně velmi snažili, i když byli nuceni měnit místa, aby vyhověli mužům zákona. Značnou pozornost a opatrné naděje v přítomných vzbudila ministryně Miroslava Kopicová, která osobně pohovořila s demonstranty, vyslechla jejich názory a slíbila, že příštího jednání u kulatého stolu se zúčastní zástupci mladé a nespokojené vědecké generace. Na toto dnešní, poslední jednání RVVI (rozumí se v tomto složení) pak přizvala dva členy fóra – Terezu Stöckelovou a Zdeňka Kameníka. Uvidíme tedy, co tito dva reprezentanti na zasedání uslyší. Budeme na jejich zprávy zvědavi. (ms)


Praha, 11. 11. 2009

Vysokoškolský titul, zn. levně!

Ve středu 11. listopadu proběhl před budovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Malé Straně happening s názvem Vysokoškolský titul, zn. levně! Občanské sdružení Věda žije! se pokusilo provokativní formou upozornit nejen na aktuální problémy vysokého školství ale rovněž na setrvalý problém reformy vědní politiky. Z happeningu, během něhož byly kolemjdoucím nabízeny vysokoškolské diplomy fiktivních univerzit, se vyvinula velice účinná informační kampaň, v rámci které také hojně přibývaly podpisy na petici Za odpovědnou reformu. Celá akce spadala do programu Dny inventury.


Akademie věd ČR, 2. – 8. 11. 2009

Týden vědy a techniky

Akademické ústavy nabídly během Dnů otevřených dveří možnost návštěvy svých pracovišť. Připravily pro studenty a veřejnost atraktivní programy a exkurze do prostředí, které je běžně nepřístupné. K Týdnu vědy a techniky se připojili také pracovníci Ústavu dějin umění AV ČR. Mimo jiné představili činnost ústavu středoškolským studentům z Malostranského gymnázia, pro které připravili krátké informativní přednášky. Zájemcům umožnili navštívit také knihovnu ústavu, oddělení dokumentace a fotografický ateliér...

(více informací o Týdnu vědy a techniky zde)

                 

Praha, 20. října 2009

Fórum Věda žije! uspořádalo v úterý 20. října 2009 
v 15 h na piazzettě Národního divadla 
divadelní happening s názvem

VÁŽENÍ VĚDY

Krátká divadelní skeč byla zábavnou a trefnou podobenkou vývojářů tabulek a křivek z RVVI a jejich aplikační činnosti.

video na youtube    tisková zpráva     pozvánka


Senát Parlamentu ČR, 13. 10. 2009

Otázka české vzdělanosti v Evropě aneb Co potřebují české vysoké školy, aby mohly plnit svůj účel?

V úterý 13. 10. 2009 proběhla v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PaedDr. Aleny Gajdůškové ve spolupráci s předsedou výboru pro vzdělávání Jaromírem Jermářem konference Otázka české vzdělanosti v Evropě aneb Co potřebují české vysoké školy, aby mohly plnit svůj účel?.

Motto konference:

Vzdělání nelze redukovat na pouhou přípravu na pracovní trh. Uplatnitelnost absolventů/tek je důležitá, ale vzdělání není důležité jen k okamžitému nástupu na trh práce. Nesmíme opomenout další rozměry vzdělávání jako přínos ke kulturnímu občanskému soužití, kultivaci společnosti či základu celoživotního vzdělávání.Praha 8. a 9. 10. 2009

Vidíme a slyšíme Vás! podruhé

Znovu jsme se sešli, protože od 29. 6. 2009, kdy vláda ČR schválila návrh RVVI, který způsobil současnou krizi v základním výzkumu, se nic podstatného nezměnilo. Premiér Jan Fischer se 8. 10. 2009 nezúčastnil II. kulatého stolu o financování vědy a v zaslaném dopise předsedovi AV Jiřímu Drahošovi sdělil, že není možné zároveň "jednat a demonstrovat". Hlavním problémem ale stále zůstává nepodařený bodovací systém hodnocení vědecké práce, prosazovaný RVVI. Fórum Věda žije! je občanskou iniciativou a společné demonstrace pořádá s dalšími iniciativami Za Česko kulturní a Petičním výborem Za odpovědnou reformu. Jejich snahou je upozornit na neřešené problémy vědy, kultury a vzdělávání a odliv peněz z těchto oblastí.  V pátek 9. 10. od 9.15 do 9.45 h před Úřadem vlády ČR, kde se konalo další zasedání RVVI, cirkulovalo cca 20 zástupců fóra, převážně ze společenskovědních oborů. Některým členům RVVI demonstrující předali materiály, týkající se fóra Věda žije! a také kopii dopisu Janu Fischerovi a Jiřímu Drahošovi, kterým tato iniciativa reaguje na současnou situaci. (ms)Praha 6. 10. 2009

Demonstrace Budoucnost není na prodej!

Další protest proti nekoncepční a netrasparentní státní politice v oblasti vědy, kultury a vzdělání "Budoucnost není na prodej!" se uskutečnil v úterý 6. října od 18. h na nám. Jana Palacha v Praze z iniciativy fóra Věda žije!, petičního výboru Za odpovědnou reformu a iniciativy "Za Česko kulturní. Podvečerního shromáždění se zúčastnila zhruba tisícovka vědců, studentů a sympatizantů z řad kulturní veřejnosti. Úvodní hudební rozjezd obstarala Lenka Dusilová a velmi razantní tečku učinil Ksindl X. Vystoupilo celkem devět řečníků: zástupci pořádajících tří iniciativ, Jiří Grygar (i s živým vstupem do ČT 24), Táňa Fischerová, Jan Royt (za Univerzitu Karlovu), Rudolf Zahradník (s velmi závažnými iformacemi z dob jeho působení ve vysoké světové vědě), Ondřej Hrab a studentka Tereza Vlasáková, reprezentantka Inventury demokracie. Mezi protestujícími se objevily i nové transparenty, dokládající neumdlévající invenci vědců. Velmi zapůsobila dvojjazyčná výzva "Nekrmte lobbystické hyeny" i přislušně výtvarně pojednaná. Na schodišti byl čitelně požadován "Transparent za transparentnost" a mezi lidem se trpce konstatovalo, že "Několik politiků, několik poradců = zmařená práce několika generací!" Poraženecká nálada ovšem nevládla, naopak. Znovu a znovu zazněly výzvy k pokračování v těchto akcích až k dosažení vytčeného cíle, kterým je koncepční a trasparentní politika ve vědě, kultuře a vzdělání (ms)...
(více zpráv najdete na stránkách www.vedazije.cz >>>)

Tisková zpráva v PDF

Pozvánka v PDF


Praha, 11. 9. 2009

Akce Jsme vám nablízku!

„Vidíme a slyšíme Vás!" bylo heslo, které – ač nezaznělo – mířilo na členy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, zasedající tento pátek (11. 9.) v sídle vlády. V 9 h se sešlo na Klárově asi 110 pracovníků vědeckých ústavů a jejich sympatizantů. Svým tichým pochodem pak v kruhu před Strakovou akademií upozorňovali, že neslevili ze svých požadavků, hlásí se ke všem předchozím akcím fóra Věda žije! a oslíma ušima navazují přímo na shromáždění před Lichtenštejnským palácem na Kampě 31. 8. 09. V 10 h byl tichý dohled na jednání Rady ukončen. (MS)


Praha, 31. 8. 2009

Protest vědců před Lichtenštejnským palácem

Kolem 15 hod. se vydalo cca 150–200 pracovníků AV ČR a jejich hostů k Lichtenštejnskému paláci na Kampě, kde se mělo konat první sezení u kulatého stolu o budoucnosti české vědy, svolané předsedou vlády Janem Fischerem. Vědci, nespokojení s počtem svých zástupců na zasedání, ozdobili své hlavy oslíma ušima, aby tak demonstrovali, že nejsou snadno ovladatelná skupina podivínů či nesvéprávných zvířat. Pod hesly "Děláte z vědců osly" či "Bude z nás národ oslů" připravili přijíždějícím celebritám hlasité uvítání. Nebylo pochyb, komu patří jejich sympatie, předseda AV ČR Jiří Drahoš byl prvním z nich. Aby svému oslímu happeningu dodali autenticitu, přivedli před palác i živého osla a aby jim čas lépe ubíhal, měli i svou dvojici muzikantů ve složení tuba a bicí. Po 18 hod. vyšel první z jednajících, předseda Vědecké rady AV ČR, František Šmahel – on, i posléze předseda AV ČR Jiří Drahoš – sdělili demonstrantům, že jednání budou za měsíc pokračovat na akademické půdě a počet zástupců Akademie se zvýší. Mezi zúčastněnými zavládl mírný optimismus. Ocenění neušel ani sekretář Rady VVI, Marek Blažka, kterému mladá pracovnice AV věnovala vlastní oslí uši (ms) ...
(více zpráv najdete na stránkách www.vedazije.cz >>>)
                 
Pondělí 31. 8. 2009 před Lichtenštejnským palácem
v Praze na Kampě


Praha, 31. 8. 2009

Kulatý stůl o budoucnosti české vědy

Předseda vlády ČR a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jan Fischer v pondělí 31. srpna od 16. hod. pořádá v Masarykově sále Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů, Praha 1, Kulatý stůl o budoucnosti české vědy. Diskuze se zúčastní také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Miroslava Kopicová, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, předseda Vědecké rady AV ČR František Šmahel, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl a další hosté. V 19.00 hod. následuje tiskový briefing...  (zpráva vlády ČR zde >>>)Praha, náměstí Jana Palacha, 25. 8. 2009 

Demonstrace „Stop tunelování české vědy a kultury!“

Fórum Věda žije! uspořádalo v úterý 25. 8. 2008 v 16 h na náměstí Jana Palacha v Praze demonstraci „Stop tunelování české vědy a kultury!“ Účastníci protestovali proti postupu vlády České republiky a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace vůči Akademii věd České republiky. Protest se neomezil pouze na otázku kráceného rozpočtu této přední vědecké instituce, ale zaměřil se také na obecně negativní dopad současné politické situace na oblast vědy, kultury a školství. Na demonstraci vystoupili profesoři Karlovy Univerzity Stanislav Komárek a Tomáš Halík, ředitel Národního divadla Ondřej Černý, děkan FI Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, socioložka Marcela Linková, biolog Jan Kolář a Jan Vávra ze společnosti Za Česko kulturní. Na shromáždění zazněla rovněž poselství publicisty Ivana Medka a astrofyzika Jiřího Grygara. Demonstrace se podle odhadu zúčastnilo asi tisíc lidí...  (více o Fóru Věda žije! zde >>>)Fórum pro veřejný prostor ve vědě a kultuře

V reakci na plánované omezení rozpočtu základního výzkumu v ČR se začala ustavovat fóra vědeckých pracovníků jednotlivých ústavů Akademie věd ČR, která se ve čtvrtek 13. 8. 2009 spojila do fóra „Věda žije!“. Úkolem této nové nezávislé iniciativy je bránit veřejný prostor ve vědě a kultuře, informovat o kritické situaci v oblasti vědy a vyvolat otevřenou diskusi na tato témata v odborné i širší veřejnosti. Činnost fóra Věda žije! aktivně podporuje 45 ústavů Akademie věd České republiky.

Fórum Věda žije! plně podporuje všechny dosavadní oficiální postoje a stanoviska Akademie věd a jejích statutárních orgánů.

Prohlášení fóra k situaci vědy a výzkumu v ČR...

kontakt: forum@vedazije.cz
www.vedazije.cz


Filosofický a Sociologický ústav AV ČR 13. 8. 2009


Ve čtvrtek 13. 8. 2009 se ve Filosofickém ústavu AV ČR uskutečnila tisková konference "Stop tunelování vědy!", kde se představila nová nezávislá iniciativa "Věda žije!".


Zástupci fóra "Věda žije!" Martin Markl, Zuzana Macek Jílková a Martin Krummholz při tiskové konferenci
Ú s t a v   d ě j i n   u m ě n í  
Akademie věd České republiky, v. v. i.
Husova 4, 110 00  Praha 1
tel.: +420 222 222 144, +420 221 183 501
fax: +420 222 221 654
e-mail: arthist@site.cas.cz

I n s t i t u t e   o f   A r t   H i s t o r y
Academy of Sciences of the Czech Republic
Husova 4, CZ - 110 00  Prague 1
phone: +420 222 222 144, +420 221 183 501
fax: +420 222 221 654
e-mail: arthist@site.cas.cz